Styrelsen

Pumpstationen: Sjöändan

Norrtälje kommun har låtit meddela att pumpstationen Sjöändan, trots vissa åtgärder, inte fungerar tillfredsställande på grund av alltför svag elöverföring. Kommunen har därför enrollerat Vattenfall att omgående justera detta. En strömförstärkning till pumpstationen kommer rätt omgående att genomföras genom att en elledning dras till elskåpet på andra sidan vägen. Det innebär vidare att ledningen som …

Pumpstationen: Sjöändan Läs mer »

Medlemsbrev: November 2021

Tiden rinner nu iväg snabbt – snart är det Lucia och sedan jul- och nyår! Många bestyr ska på kort tid uträttas. Pandemin har sedan början av 2020 tidvis lagt sin förlamande hand på många samhällsaktiviteter. De flesta verksamheter har nu öppnats upp igen även om många företag och affärer har tvingats lägga ned. Styrelsen …

Medlemsbrev: November 2021 Läs mer »

Medlemsbrev: Juni 2021

Vi upplever just nu hur smittspridningen (corona) generellt trängs tillbaka i våra samhällen i takt med att allt fler medborgare, särskilt i de sårbara riskgrupperna, blir vaccinerade samtidigt som sommarvärmen genom sitt intåg gör sitt till. Detta medger till att föreningsverksamheten kan återgå till normala former. Styrelsens ordinarie möten har fram tills nu fortgått i …

Medlemsbrev: Juni 2021 Läs mer »

Information om städdag

Med anledning av Coronapandemin har styrelsen beslutat att den planerade städdagen lördagen den 25 april, kl. 10.00, blir individuell och utan allmän samling. Med individuell avses att var och en på eget initiativ deltar på sätt som bedöms lämpligt. Särskilt viktigt är att delta i en uppröjning på våra allmänna platser, inte minst vid bad- …

Information om städdag Läs mer »

Information i pandemitider

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag i denna kristid. Planerade styrelsemöten sker idag per telefon och email. Preliminärt har vi beslutat att årsstämman i juni ska flyttas fram till lördagen den 29 augusti 2020. Förhoppningsvis ska då läget vara mer gynnsamt för att anordna en stämma. Detta datum ligger inom ramen för vad som föreskrivs i föreningens …

Information i pandemitider Läs mer »

Medlemsbrev: December 2020

Vi genomlider just nu en allvarlig pandemi med höga dödstal. Det råder samtidigt stor osäkerhet om hur omfattande smittspridningen av Covid – 19 kommer att bli och hur länge den kommer att pågå i samhället. Det gäller främst att skydda de grupper, som är särskilt sårbara, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar. Detta har …

Medlemsbrev: December 2020 Läs mer »

Föreningens verksamhet under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu i en tid när våra samhällen är starkt präglade av ett stort mått av osäkerhet och rädslor, som ett resultat av den pågående corona-pandemin. Corona -19, som viruset kallas, har lett till särskilda försiktighetsåtgärder, inte minst vad gäller privatlivet och det privata umgänget. Det berör särskilt åldersgruppen 70+, som bedöms …

Föreningens verksamhet under pågående pandemi Läs mer »

Medlemsbrev: Maj 2020

Vi närmar oss nu slutet på föreningens fjärde verksamhetsår. Detta är normalt en fin årstid så är det även i år: Träden och buskarna står i blom men vi möter i år även en annan och mer brutal verklighet. Sedan mars månad har Corona-pandemin härjat vårt land och präglat vår vardag genom rädsla för hälsa …

Medlemsbrev: Maj 2020 Läs mer »