Styrelsen

Medlemsbrev: December 2020

Vi genomlider just nu en allvarlig pandemi med höga dödstal. Det råder samtidigt stor osäkerhet om hur omfattande smittspridningen av Covid – 19 kommer att bli och hur länge den kommer att pågå i samhället. Det gäller främst att skydda de grupper, som är särskilt sårbara, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar. Detta har …

Medlemsbrev: December 2020 Läs mer »

Föreningens verksamhet under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu i en tid när våra samhällen är starkt präglade av ett stort mått av osäkerhet och rädslor, som ett resultat av den pågående corona-pandemin. Corona -19, som viruset kallas, har lett till särskilda försiktighetsåtgärder, inte minst vad gäller privatlivet och det privata umgänget. Det berör särskilt åldersgruppen 70+, som bedöms …

Föreningens verksamhet under pågående pandemi Läs mer »

Medlemsbrev: Maj 2020

Vi närmar oss nu slutet på föreningens fjärde verksamhetsår. Detta är normalt en fin årstid så är det även i år: Träden och buskarna står i blom men vi möter i år även en annan och mer brutal verklighet. Sedan mars månad har Corona-pandemin härjat vårt land och präglat vår vardag genom rädsla för hälsa …

Medlemsbrev: Maj 2020 Läs mer »

Vattenläckan är nu åtgärdad

Styrelsen vill nu meddela att vattenläckan på Kuddalavägen nu är åtgärdad. På förekommen anledning vill vi meddela att handpumpen vid Tuvängsvägen (vid fotbollsplanen) är lagad och åter i funktion för användning. Vi vill fortsättningsvis även uppmana samtliga medlemmar att solidariskt iaktta viss försiktighet vid förbrukning av vatten när det gäller bevattning av rabatter, gräsmattor m.m. …

Vattenläckan är nu åtgärdad Läs mer »

Vattenläcka på Kuddalavägen

På förekommen anledning vill vi meddela att en vattenläcka uppstått på Kuddalavägen. Av detta skäl har vattenförsörjningen stängts av tills vidare. Vi arbetar för att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Medlemsbrev: Juni 2019

Nu på lördag – den 15 juni – äger föreningens fjärde årsstämma rum. Vi uppmanar alla medlemmar att delta i mötet så att de demokratiska besluten ska få ett starkt och brett genomslag i föreningens verksamhet. Här ges möjlighet att kritiskt utvärdera det gångna årets verksamhet men även blicka fram mot nya angelägna projekt. Under …

Medlemsbrev: Juni 2019 Läs mer »

Stormen Alfrida: Styrelsens planerade åtgärder

Stormen Alfridas härjningar i början av året har lett till omfattande förödelse i Roslagen och dess omgivningar, men även inom vårt mer begränsade område. Stormen uppmätte som mest vindbyar på 38,5 m/sek (Örskär). Alfrida kan dock inte jämföras med orkanen Gudrun i januari 2005, som orsakade enorma skadeverkningar med en uppmätt vindstyrka på högst 42 …

Stormen Alfrida: Styrelsens planerade åtgärder Läs mer »

Information om skyddsjakt

Polismyndigheten i Norrtälje har på förslag av styrelsen beslutat att förordna medlemmen Bo Norrgran att vara ansvarig för skyddsjakten inom vårt område för ytterligare tre år. I Norrgrans uppdrag ingår även att till styrelsen avge en årlig rapport om verksamheten. Det finns tydliga tecken på att vildsvin nu sporadiskt har trängt in på vårt område. …

Information om skyddsjakt Läs mer »