Kontakta oss

Styrelsen

Styrelsen består av 7 medlemmar i föreningen som träffas kontinuerligt för att bidra till en väl fungerande och strukturerad samfällighetsförening.

Ordförande

Sten Ask
ss_ask@hotmail.com
070 795 81 32

Kassör

Sonja Rinne
rinnso28@gmail.com
070 592 27 87

Sekreterare

Richard Riis
richard.riis@hotmail.com
070 924 39 24

Ledamot

Johanna Buréus
johanna.bureus@gmail.com
073 022 23 17

Ledamot

Luke Séguin-Magee
luke@lukism.com
072 328 64 41

Suppleant

Dennis Gauw
dennis.gauw@gmail.com
073 431 46 80

Suppleant

Erik Faxgård
efaxgard@gmail.com
072 728 31 41

Revisorer

Eva Andersson

070 558 55 83
eva.andersson@siriusgroup.com

Åke Lanéus

070 597 81 14
ake.laneus@bredband.net

Stefan Björnsson

Suppleant
070 656 21 48
stefan.bjornson@telia.com

Bryggansvariga

Det finns fyra bad- och båtbryggor inom området: Norra bryggan nedanför Kuddalavägen, Mellanbryggan i förlängningen av Alängsvägen, Södra bryggan på Sjöändans område samt Gunnsjöbryggan i förlängningen av Gunnvägen.

Norra bryggan

Rolf Eriksson
070 068 61 84

Mellanbryggan

Tomas Anemar
070 724 91 00

Södra bryggan

Johanna Buréus
073 022 23 17

Gunnsjön

Marie Seguin
070 668 81 83

Pumphusansvariga

Det finns tre pumphus på vårt område.

Alängsvägens pumphus

Bo Norrgran
073 935 98 22

Björklundsvägens pumphus

Andreas Lörinc
070 566 56 81

Gunnvägens pumphus

Åke Lanéus
070 597 81 14

Övriga kontaktuppgifter

Valberedning (sammankallande)

Leif Vang
072 701 75 01
leif.vang@icloud.com

Stefan Björnson
070 656 21 48
stefan.bjornson@telia.com

Tomas Englund
073 020 62 31
tomas.englund@gmail.com

Tuvängens vägförening

Skötsel och underhåll
vagfogde@tuvangen.se

Övriga frågor
ordforande@tuvangen.se

Skyddsjaktansvarig

Bo Norrgran
073 935 98 22