GUNNEDET

En samfällighetsförening i Roslagen
Om oss

Välkommen

Gunnedets samfällighetsförening bildades den 13 maj 2016 genom ett enhälligt medlemsbeslut under ledning av Lantmäteriet. Den nya föreningen ersatte därmed Gunnedets tomtförening, som verkat i närmare 50 år.
Gunnedet

En samfällighet där vi värnar om alla medlemmars trygghet, områdets miljö, natur och trivsel.

Natur och miljö

Vi värnar om naturen och miljön. Naturen är till för alla, den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och även till möten med både djur och människor. Ta hand om den, plocka upp skräp och håll efter.

Grannskap och gemenskap

Vår förening är trevlig, vi uppmuntrar till gemenskap och hälsar på varandra. Det är viktigt för oss att vi har en trevlig relation och dialog i grannskapet.

Tillsammans har vi byggt och förvaltat en trevlig förening sedan 60-talet.

Gunnedet samfällighetsförening

Uppdelat i tre geografiska områden

Föreningens 68 fastigheter har indelats i tre geografiska områden. I anslutning till dessa tomtområdena är föreningens olika gemensamma områden belägna. Dessa områden är avsedda för allmän rekreation för föreningens medlemmar men kan även genom allemansrättens förpliktelser utnyttjas av övriga medborgare.

Norra området

Norra området är det största området med flest fastigheter i samfällighetsföreningen. Området har förvaltar två bryggplatser och gränsar mot Länna Kyrksjö.

Södra området

Södra området förvaltar en bryggplats – Södra bryggan. Området vätter mot Länna Kyrksjö.

Gunnsjön

Vid Gunnsjö-området förvaltas en brygga, Gunnsjöbryggan. Området vätter mot en annan sjö – Gunnsjön.

Vi följer lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.