Medlemsbrev: Juni 2021

Vi upplever just nu hur smittspridningen (corona) generellt trängs tillbaka i våra samhällen i takt med att allt fler medborgare, särskilt i de sårbara riskgrupperna, blir vaccinerade samtidigt som sommarvärmen genom sitt intåg gör sitt till. Detta medger till att föreningsverksamheten kan återgå till normala former. Styrelsens ordinarie möten har fram tills nu fortgått i form av videomöten men återgår nu till möten med fysisk närvaro. Styrelsen har dock hittills kunnat utföra de obligatoriska arbetsuppgifterna i enlighet med föreningens stadgar. 

En av styrelsens allra främsta uppgifter är att göra en bedömning av hur vi ska gå tillväga, inte minst till en försvarbar kostnad, när det gäller en ändamålsenlig skogsavverkning. Styrelsen har utsett en särskild arbetsgrupp, som ska lämna ett
konkret förslag till en femårig avverkningsplan för detta ändamål. Styrelsen ska sedan på grundval av detta förslag förelägga årsstämman den 28 augusti ett genomarbetat förslag, som ska underställas Norrtälje kommun för ett slutgiltigt beslut före verkställigheten kan ta vid.

Alla inser att en god tillgång på rent vatten är en omistlig tillgång för våra medlemmar och deras livskvalitet. Vi vet samtidigt att vattenbristen aldrig varit så allvarlig som förra året i Norrtälje-trakten. Vårt område klarade sig dock relativt väl. Det är fortsatt ett stort ansvar, som åligger våra medlemmar, att göra sitt yttersta för att hushålla med föreningens sommarvatten. 

Som ni kanske har sett har ett ideellt arbetslag först upprättat ett nytt brevlådeställ vid Björklundsvägen och är nu i färd med att färdigställa ytterligare ett sådant nytt och modernt ställ vid Kuddalavägen. All heder till den skara av frivilliga medlemmar, som har bidragit till denna gedigna och värdefulla insats.

Vi vill avslutningsvis påminna om att den årliga medlemsavgiften på 1 500 kr ska
vara erlagd senast den 31 juli 2021. Särskilt meddelande om detta har utsänts av
kassören Sonja Rinne.

Med sommarhälsning!

Styrelsen genom Sten Ask