Höststädning 2022

Välkomna att delta på föreningens gemensamma städdag. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar i denna aktivitet för att hålla vårt område ordningsamt, attraktivt och trevligt. Detta är ett utmärkt tillfälle för nya medlemmar att träffa styrelsens representanter och medlemmar i föreningen. Ta gärna med lämpliga verktyg och kontakta områdesansvarig för övriga frågor.

Dag: Lördag 24 september, 2022

Tid: kl. 10.00 – 13.00

Föreningen bjuder på korv och läsk till alla deltagare kl. 13.00, vid badplatsen i slutet på Gunnvägen. Välkomna!


Områdesansvariga & samlingsplatser

Norra området – samling vid Kuddalavägen/Vattmoravägen
Kontakt: Dennis Gauw

Mellanbryggan – samling vid vändplan på Alängsvägen
Kontakt: Tomas Anemar

Södra bryggan – samling vid badplatsen
Kontakt: Märta Egerlid

Gunnsjön – samling vid badplatsen
Kontakt: Luke Seguin

Varmt välkomna! 

Styrelsen