Information i pandemitider

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag i denna kristid. Planerade styrelsemöten sker idag per telefon och email. Preliminärt har vi beslutat att årsstämman i juni ska flyttas fram till lördagen den 29 augusti 2020. Förhoppningsvis ska då läget vara mer gynnsamt för att anordna en stämma. Detta datum ligger inom ramen för vad som föreskrivs i föreningens fastställda stadga.

Ansvariga för igångsättning av föreningens sommarvatten har meddelat att det kommer att verkställas inför den stundande påskhelgen.

Det är vår förhoppning att vi så småningom ska ha lagt den allvarligaste delen av Corona- krisen bakom oss. Var rädda om Er och ta inga onödiga smittrisker. Vi ses framöver.

Bästa hälsningar,
Sten Ask
Ordförande