Övrigt

Medlemsbrev: januari 2024

Gunnedet är vackert inbäddat i vit vinterskrud. Julhelgen går mot sitt slut och 2023 har övergått i 2024. Hoppas ni alla medlemmar haft en fin och angenäm avslutning på 2023. Efter att samfälligheten beslutade om ändrade stadgar har Lantmäteriet godkänt stadgeändringen och skatteverket har godkänt övergången till kalenderår som räkenskapsår. Stadegeändringen är därmed formellt genomförd …

Medlemsbrev: januari 2024 Läs mer »

Reviderade stadgar

Styrelsen har vid en extrastämma den 29 april 2023, samt vid ordinarie stämma den 17 juni 2023 reviderat och beslutat om nya stadgar för Gunnedets Samfällighetsföreningen. Läs gärna de nya stadgarna. Läs stadgarna här

Avstängning – Sommarvatten

Under vecka 43 kommer sommarvattnet at stängas av på norra området i Gunnedets samfällighetsförening. Om ni har frågar gällande avstängningen, vänligen kontakta styrelsen.  Trevlig vecka! 

Pumpstationen: Sjöändan

Norrtälje kommun har låtit meddela att pumpstationen Sjöändan, trots vissa åtgärder, inte fungerar tillfredsställande på grund av alltför svag elöverföring. Kommunen har därför enrollerat Vattenfall att omgående justera detta. En strömförstärkning till pumpstationen kommer rätt omgående att genomföras genom att en elledning dras till elskåpet på andra sidan vägen. Det innebär vidare att ledningen som …

Pumpstationen: Sjöändan Läs mer »

Information i pandemitider

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag i denna kristid. Planerade styrelsemöten sker idag per telefon och email. Preliminärt har vi beslutat att årsstämman i juni ska flyttas fram till lördagen den 29 augusti 2020. Förhoppningsvis ska då läget vara mer gynnsamt för att anordna en stämma. Detta datum ligger inom ramen för vad som föreskrivs i föreningens …

Information i pandemitider Läs mer »

Föreningens verksamhet under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu i en tid när våra samhällen är starkt präglade av ett stort mått av osäkerhet och rädslor, som ett resultat av den pågående corona-pandemin. Corona -19, som viruset kallas, har lett till särskilda försiktighetsåtgärder, inte minst vad gäller privatlivet och det privata umgänget. Det berör särskilt åldersgruppen 70+, som bedöms …

Föreningens verksamhet under pågående pandemi Läs mer »