Övrigt

Avstängning – Sommarvatten

Under vecka 43 kommer sommarvattnet at stängas av på norra området i Gunnedets samfällighetsförening. Om ni har frågar gällande avstängningen, vänligen kontakta styrelsen.  Trevlig vecka! 

Pumpstationen: Sjöändan

Norrtälje kommun har låtit meddela att pumpstationen Sjöändan, trots vissa åtgärder, inte fungerar tillfredsställande på grund av alltför svag elöverföring. Kommunen har därför enrollerat Vattenfall att omgående justera detta. En strömförstärkning till pumpstationen kommer rätt omgående att genomföras genom att en elledning dras till elskåpet på andra sidan vägen. Det innebär vidare att ledningen som …

Pumpstationen: Sjöändan Läs mer »

Information i pandemitider

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag i denna kristid. Planerade styrelsemöten sker idag per telefon och email. Preliminärt har vi beslutat att årsstämman i juni ska flyttas fram till lördagen den 29 augusti 2020. Förhoppningsvis ska då läget vara mer gynnsamt för att anordna en stämma. Detta datum ligger inom ramen för vad som föreskrivs i föreningens …

Information i pandemitider Läs mer »

Föreningens verksamhet under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu i en tid när våra samhällen är starkt präglade av ett stort mått av osäkerhet och rädslor, som ett resultat av den pågående corona-pandemin. Corona -19, som viruset kallas, har lett till särskilda försiktighetsåtgärder, inte minst vad gäller privatlivet och det privata umgänget. Det berör särskilt åldersgruppen 70+, som bedöms …

Föreningens verksamhet under pågående pandemi Läs mer »

Vattenläckan är nu åtgärdad

Styrelsen vill nu meddela att vattenläckan på Kuddalavägen nu är åtgärdad. På förekommen anledning vill vi meddela att handpumpen vid Tuvängsvägen (vid fotbollsplanen) är lagad och åter i funktion för användning. Vi vill fortsättningsvis även uppmana samtliga medlemmar att solidariskt iaktta viss försiktighet vid förbrukning av vatten när det gäller bevattning av rabatter, gräsmattor m.m. …

Vattenläckan är nu åtgärdad Läs mer »

Vattenläcka på Kuddalavägen

På förekommen anledning vill vi meddela att en vattenläcka uppstått på Kuddalavägen. Av detta skäl har vattenförsörjningen stängts av tills vidare. Vi arbetar för att åtgärda problemet så snart som möjligt.