Information om städdag

Med anledning av Coronapandemin har styrelsen beslutat att den planerade städdagen lördagen den 25 april, kl. 10.00, blir individuell och utan allmän samling. Med individuell avses att var och en på eget initiativ deltar på sätt som bedöms lämpligt. Särskilt viktigt är att delta i en uppröjning på våra allmänna platser, inte minst vid bad- och båtplatserna samt längs vägarna.

Det är ett oeftergivligt krav att vi hörsammar och följer Folkhälsomyndighetens råd och obligatoriska anvisningar i arbetet gällande vad avser folksamlingar och att vi håller behörigt avstånd till varandra.

Håll ut och välkomna!
Styrelsen