Medlemsbrev

Medlemsbrev: November 2022

Sommarvattnet är avstängt, höstmörkret är här och vintern är i antågande. Tiden rinner iväg och det händer en hel del inom samfälligheten och i vårt närområde.  Nedanför Kuddalavägen är det nu fri sikt ner mot badplatsen och sjön. Efter en liten senareläggning enligt önskemål på stämman kom den första delen av skogsvårdsarbetet igång efter semestern. Gallringen …

Medlemsbrev: November 2022 Läs mer »

Medlemsbrev: November 2021

Tiden rinner nu iväg snabbt – snart är det Lucia och sedan jul- och nyår! Många bestyr ska på kort tid uträttas. Pandemin har sedan början av 2020 tidvis lagt sin förlamande hand på många samhällsaktiviteter. De flesta verksamheter har nu öppnats upp igen även om många företag och affärer har tvingats lägga ned. Styrelsen …

Medlemsbrev: November 2021 Läs mer »

Medlemsbrev: Juni 2021

Vi upplever just nu hur smittspridningen (corona) generellt trängs tillbaka i våra samhällen i takt med att allt fler medborgare, särskilt i de sårbara riskgrupperna, blir vaccinerade samtidigt som sommarvärmen genom sitt intåg gör sitt till. Detta medger till att föreningsverksamheten kan återgå till normala former. Styrelsens ordinarie möten har fram tills nu fortgått i …

Medlemsbrev: Juni 2021 Läs mer »

Medlemsbrev: December 2020

Vi genomlider just nu en allvarlig pandemi med höga dödstal. Det råder samtidigt stor osäkerhet om hur omfattande smittspridningen av Covid – 19 kommer att bli och hur länge den kommer att pågå i samhället. Det gäller främst att skydda de grupper, som är särskilt sårbara, äldre personer och personer med underliggande sjukdomar. Detta har …

Medlemsbrev: December 2020 Läs mer »

Medlemsbrev: Maj 2020

Vi närmar oss nu slutet på föreningens fjärde verksamhetsår. Detta är normalt en fin årstid så är det även i år: Träden och buskarna står i blom men vi möter i år även en annan och mer brutal verklighet. Sedan mars månad har Corona-pandemin härjat vårt land och präglat vår vardag genom rädsla för hälsa …

Medlemsbrev: Maj 2020 Läs mer »

Medlemsbrev: Juni 2019

Nu på lördag – den 15 juni – äger föreningens fjärde årsstämma rum. Vi uppmanar alla medlemmar att delta i mötet så att de demokratiska besluten ska få ett starkt och brett genomslag i föreningens verksamhet. Här ges möjlighet att kritiskt utvärdera det gångna årets verksamhet men även blicka fram mot nya angelägna projekt. Under …

Medlemsbrev: Juni 2019 Läs mer »

Medlemsbrev: Augusti 2018

Bäste föreningsmedlem, Gunnedets samfällighetsförening har nu inlett sitt tredje verksamhetsår. Det är många viktiga frågor som står för dörren. Det gäller inte minst att vårda och utveckla våra grönområden (inkl. skog) men också att säkra en god vattenförsörjning idag och i framtiden. För att lyckas klara våra huvuduppgifter måste vi hålla hårt i plånboken – …

Medlemsbrev: Augusti 2018 Läs mer »