Styrelsen

Medlemsbrev: November 2022

Sommarvattnet är avstängt, höstmörkret är här och vintern är i antågande. Tiden rinner iväg och det händer en hel del inom samfälligheten och i vårt närområde.  Nedanför Kuddalavägen är det nu fri sikt ner mot badplatsen och sjön. Efter en liten senareläggning enligt önskemål på stämman kom den första delen av skogsvårdsarbetet igång efter semestern. Gallringen …

Medlemsbrev: November 2022 Läs mer »

Avstängning – Sommarvatten

Under vecka 43 kommer sommarvattnet at stängas av på norra området i Gunnedets samfällighetsförening. Om ni har frågar gällande avstängningen, vänligen kontakta styrelsen.  Trevlig vecka! 

Höststädning 2022

Välkomna att delta på föreningens gemensamma städdag. Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar i denna aktivitet för att hålla vårt område ordningsamt, attraktivt och trevligt. Detta är ett utmärkt tillfälle för nya medlemmar att träffa styrelsens representanter och medlemmar i föreningen. Ta gärna med lämpliga verktyg och kontakta områdesansvarig för övriga …

Höststädning 2022 Läs mer »

Pumpstationen: Sjöändan

Norrtälje kommun har låtit meddela att pumpstationen Sjöändan, trots vissa åtgärder, inte fungerar tillfredsställande på grund av alltför svag elöverföring. Kommunen har därför enrollerat Vattenfall att omgående justera detta. En strömförstärkning till pumpstationen kommer rätt omgående att genomföras genom att en elledning dras till elskåpet på andra sidan vägen. Det innebär vidare att ledningen som …

Pumpstationen: Sjöändan Läs mer »

Medlemsbrev: November 2021

Tiden rinner nu iväg snabbt – snart är det Lucia och sedan jul- och nyår! Många bestyr ska på kort tid uträttas. Pandemin har sedan början av 2020 tidvis lagt sin förlamande hand på många samhällsaktiviteter. De flesta verksamheter har nu öppnats upp igen även om många företag och affärer har tvingats lägga ned. Styrelsen …

Medlemsbrev: November 2021 Läs mer »

Medlemsbrev: Juni 2021

Vi upplever just nu hur smittspridningen (corona) generellt trängs tillbaka i våra samhällen i takt med att allt fler medborgare, särskilt i de sårbara riskgrupperna, blir vaccinerade samtidigt som sommarvärmen genom sitt intåg gör sitt till. Detta medger till att föreningsverksamheten kan återgå till normala former. Styrelsens ordinarie möten har fram tills nu fortgått i …

Medlemsbrev: Juni 2021 Läs mer »

Information om städdag

Med anledning av Coronapandemin har styrelsen beslutat att den planerade städdagen lördagen den 25 april, kl. 10.00, blir individuell och utan allmän samling. Med individuell avses att var och en på eget initiativ deltar på sätt som bedöms lämpligt. Särskilt viktigt är att delta i en uppröjning på våra allmänna platser, inte minst vid bad- …

Information om städdag Läs mer »

Information i pandemitider

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag i denna kristid. Planerade styrelsemöten sker idag per telefon och email. Preliminärt har vi beslutat att årsstämman i juni ska flyttas fram till lördagen den 29 augusti 2020. Förhoppningsvis ska då läget vara mer gynnsamt för att anordna en stämma. Detta datum ligger inom ramen för vad som föreskrivs i föreningens …

Information i pandemitider Läs mer »