Pumpstationen: Sjöändan

Norrtälje kommun har låtit meddela att pumpstationen Sjöändan, trots vissa åtgärder, inte fungerar tillfredsställande på grund av alltför svag elöverföring. Kommunen har därför enrollerat Vattenfall att omgående justera detta. En strömförstärkning till pumpstationen kommer rätt omgående att genomföras genom att en elledning dras till elskåpet på andra sidan vägen. Det innebär vidare att ledningen som korsar vägen kommer att grävas ned och placeras under jord.

Vi hoppas detta inte ska behöva betyda några bekymmer för er utan istället att pumpstationens funktion ska bli oklanderlig.
Med dessa ord ber vi att få önska er en bekymmersfri och God jul!

Bästa hälsningar,
Styrelsen