Medlemsbrev: januari 2024

Gunnedet är vackert inbäddat i vit vinterskrud. Julhelgen går mot sitt slut och 2023 har övergått i 2024. Hoppas ni alla medlemmar haft en fin och angenäm avslutning på 2023.

 

Efter att samfälligheten beslutade om ändrade stadgar har Lantmäteriet godkänt stadgeändringen och skatteverket har godkänt övergången till kalenderår som räkenskapsår. Stadegeändringen är därmed formellt genomförd och avslutad.

Som en följd av de nya stadgarna kommer föreningsstämman hållas tidigare i år. Stämman är planerad till 16 mars kl 10:00 i Bergshamra bygdegård. Boka redan nu upp denna dag för ett besök till Gunnedet och en välbehövlig vårtillsyn av er fastighet. Påminner om att eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 30 januari. Använd gärna den mall för motioner som finns på vår hemsida.

 

Det avkortade räkenskapsåret 2023 har gått fort där vi under hösten har slutfört stadgeändringarna och övergången till kalenderår som räkenskapsår. Nu tar summeringen av 2023 vid liksom planeringen av 2024 och förberedelserna inför stämman i mars.

Det planerade skogsvårdsarbetet har försenats av en mycket våt höst och har inte kunnat avslutas under året. Arbetet fortsätter under 2024.

En liten extra bonus för samfälligheten är att vi under hösten ansökt om och beviljats elstödsersättning. En liten kompensation för de höga elkostnaderna under 2022.

Stort tack till alla som bidrog till att göra fint i vårt område under årets höststäddag.

 

Vill också passa på att uppmana alla som är intresserade, av att engagera sig i samfälligheten, kontaktar någon i valberedningen. Vill ni veta mer om styrelsearbetet är ni också välkomna att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns publicerade på vår hemsida.

 

Avslutningsvis vill jag önska samtliga medlemmar god fortsättning, ett gott nytt 2024, en skön vinter och varmt välkomna till föreningsstämman 16 mars.

 

Vintriga hälsningar,

 

Richard Riis
Ordförande

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *