Information om skyddsjakt

Polismyndigheten i Norrtälje har på förslag av styrelsen beslutat att förordna medlemmen Bo Norrgran att vara ansvarig för skyddsjakten inom vårt område för ytterligare tre år. I Norrgrans uppdrag ingår även att till styrelsen avge en årlig rapport om verksamheten. Det finns tydliga tecken på att vildsvin nu sporadiskt har trängt in på vårt område. Det kan framöver bli ett större problem mot bakgrund av att vildsvinsstammen förökar sig relativt snabbt. Helt nyligen sköts ett vildsvin vid solrosängen nedanför Kuddalavägen.