Vattenläckan är nu åtgärdad

Styrelsen vill nu meddela att vattenläckan på Kuddalavägen nu är åtgärdad.

På förekommen anledning vill vi meddela att handpumpen vid Tuvängsvägen (vid fotbollsplanen) är lagad och åter i funktion för användning.

Vi vill fortsättningsvis även uppmana samtliga medlemmar att solidariskt iaktta viss försiktighet vid förbrukning av vatten när det gäller bevattning av rabatter, gräsmattor m.m. Det är sålunda viktigt att inte ha bevattningsanordningar i gång under delar av dag eller natt. Grundvattennivån är fortsatt generellt rätt låg i Norrtäljeområdet och påverkas främst av den tillförsel som sker under halvåret oktober – mars. Det regn, som kommer nu, sugs främst upp av träd och växter. Något allmänt bevattningsförbud är f.n. dock inte aktuellt.