Att skriva en motion

Hur skriver man en motion?

Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något inom föreningen. Ett bra sätt är att föra fram sin åsikt på – att helt enkelt hjälpa till att få det trivsamt i vår samfällighetsförening.

För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka, kan nedan guide användas som hjälpmedel. Det går även bra att skriva för hand. Tänk på att skriva kortfattat, använd enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Det underlättar vid beslut av ärendet. Ett ämne per motion – tack.

1. Rubrik

Beskriver vad motionen/förslaget handlar om.

2. Bakgrund

Beskriv frågeställningen och varför det finns ett behov att lösa frågan.

3. Bedömning

Föreslå en lösning. Lämna gärna förslag på eventuella riktlinjer hur genomförandet ska gå till samt eventuella alternativa lösningar.

4. Yrkande

Avsluta därefter med en eller ett par ”att-satser”, t.ex. därför föreslår jag/vi att årstämman beslutar.

5. Underskrift

Avsluta motionen med:

  • Datum
  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer

Lämna/skicka motionen direkt till ordförande. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast sista april.